Nya Sparbanken Miljö-fonden

Sparbankens varumärkesbild.

Nya Sparbanken Miljö-fonden svarar på den stora efterfrågan på etiska placeringsobjekt

Den nya generationens småplacerare föredrar etiska placeringsobjekt och noggrannare information om vad de placerade pengarna används till. Sparbanken Miljö är en specialplaceringsfond som svarar på dessa behov. Fondens placeringsobjekt fokuserar på att kämpa mot klimatförändringen samt på miljöinnovationer.

På Sparbanken har man märkt att framförallt unga placerare vill ha allt noggrannare information om de företag de placerar i och ifall företagen stöder hållbar utveckling. Det här utvecklingsförloppet framgick ur resultaten i undersökningen Sparbarometern som publicerades i oktober 2018. Resultaten visar att unga (18–29 år) betonar ekologi, miljö, etik och ansvar i sina placeringsbeslut.

Den nyligen grundade Sparbanken Miljö-specialplaceringsfonden svarar på den växande efterfrågan på etiska placeringsobjekt. Samtidigt är fonden ett svar på att de företag som verkar för en hållbar miljö har allt starkare tillväxtprognoser i dag:

– Vi kommer sannolikt att se allt fler satsningar på åtgärder och innovationer som stävjar klimatförändringen och dess följder. Det här skapar goda utvecklingsutsikter för företag som satsar på att kämpa mot klimatförändringen, säger Sp-Fondbolagets vd Petteri Vaarnanen.

Direkta placeringar i miljöprojekt

Placeringarna i Sparbanken Miljö-fonden kan indelas i fyra egendomsklasser: kapitalplaceringar alltså direkta placeringar i företag eller projekt, direkta placeringar i listade aktier, placeringar i aktiefonder samt räntebaserade placeringar. Av dessa är kapitalplaceringarna de mest intressanta:

– Ungefär en fjärdedel av fondens medel placeras i projekt som har ett tydligt miljöfrämjande tema. En vindkraftspark kunde vara ett exempel på ett sådant projekt, preciserar Anders Pelli som är portföljförvaltare vid Sp-Fondbolag.

Under de senaste åren har kapitalplaceringar erbjudit placerare relativt bra riskkorrigerad avkastning. Placeringstiden för projekt som beaktar miljön är normalt 5–10 år. Kapitalplaceringarna görs via samarbetsparter. Fondplaceraren kan teckna och lösa in placeringar fyra gånger om året.

– Fondens direkta aktieplaceringar görs i företag som erbjuder lösningar som befrämjar hållbar utveckling, säger Pelli.

Placerare kan också stävja klimatförändringen

Oron för miljön steg till en ny nivå när den mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerade sin rapport i början av oktober. Rapporten slår fast att det under de kommande årtiondena måste ske stora förändringar, annars är klimatkampen förlorad.

– En central tanke i miljöfonden är att erbjuda placeringsobjekt med bra avkastning och som motsvarar den moderna placerarens förväntningar. Samtidigt vill vi förstås göra vår egen beskärda del för att stävja klimatförändringen, kommenterar Vaarnanen.

Sparbanksgruppen beaktar sitt ansvar i all sin verksamhet och vill arbeta för en förändring som innebär mer hållbar företagsverksamhet och ett hållbart samhälle.

Sparbanken Miljö-specialplaceringsfondens lansering och förhandsteckning börjar 19.11.2018. Fondens verksamhet inleds 31.12.2018.

 

Mer information:

Petteri Vaarnanen

verkställande direktör, Sp-Fondbolag Ab

040 721 8779

petteri.vaarnanen@saastopankki.fi

 

 

 

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu