Ekenäs Sparbank etablerar sej i Ingå

Ekenäs Sparbank öppnar inom en snar framtid ett kontor i Ingå. Därmed uppnås fysisk närvaro på bankens hela verksamhetsområde.

”Avsikten är att förstärka bankens marknadsposition i Ingå och att därmed bidraga till bankens framtida lönsamhet och konkurrenskraft” säger bankens styrelseordförande Peter Storsjö. Han konstaterar vidare att tillväxtstrategin är möjlig tack vare bankens goda kapitaltäckning som byggts upp under 160 år. Enligt Storsjö har banken en regional uppgift och ett regionalt ansvar i västra Nyland och satsningen i Ingå skall ses som ett uttryck för detta.

”I dag är det många banker som stänger sina kontor och begränsar tillgången på service. Vi vill visa att vi bryr oss om både vårt närsamhälle och våra kunder - vi vill vara genuint närvarande” säger verkställande direktör B-J Lundström. Vi har redan nu många nöjda kunder från Ingå och kontorsöppningen är ett sätt att tillmötesgå den allt starkare kundtillströmningen, under senaste år fick banken över 600 nya kunder, fortsätter Lundström. Han tillägger att den fysiska närvaron är ett viktigt komplement till den kontinuerliga utvecklingen av bankens digitala tjänster.

Ingå-kontoret kommer att hålla öppet dagligen och tillhandahålla normala banktjänster (kassatjänsterna sköts via kontoret i Karis) för både privat- och företagskunder.

Fakta om Ekenäs Sparbank:

  • Grundad 1859
  • Drygt 8 000 kunder
  • Balansens slutsumma ca 170 miljoner euro
  • 18 anställda
  • Kontor i Ekenäs, Hangö och Karis samt fr.o.m. 2020 i Ingå
  • Kapitaltäckning ca 30 % vilken är den högsta bland sparbankerna
  • Medlem i Sparbankernas sammanslutning
  • Bankens vinst används till att säkerställa bankens finansiella styrka och till allmännyttig verksamhet i regionen
  • Bankens resultat för 2019 väntas uppgå till det dubbla i förhållande till föregående år (2018, 591 000 €)

Tilläggsuppgifter:

Berndt-Johan Lundström
Verkställande direktör
Tel: 019 - 222 5221
b-j.lundstrom@sparbanken.fi

 
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Ekenäs Sparbank

Intressant just nu

;