Halvårsrapport 1.1-30.62019

HALVÅRSRAPPORT 1.1 - 30.6.2019

  • Kunder: 8 158 (7 920)
  • Kapitaltäckningsgrad, %: 32,58 (35,31 %)
  • Rörelsevinst (1 000 eur): 747 (425)
  • Hela kreditgivningen (1 000 eur): 113 688 (105 883)
  • Balansräkning (1 000 eur): 174 234 (159 095)
  • Eget kapital och reserveringar (1 000 eur): 31 331 (30 225)

Ekenäs Sparbank halvårsrapport 1.1 - 30.6.2019

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...