Kontaktinformation

Kvevlax Sparbank betjänar dig i Korsholm och Vasa. På den här sidan hittar du våra viktigaste kontaktuppgifter.

Kvevlax Sparbank - Fredrik Björk.

Fredrik Björk

Sparbankir - verkställande direktör

Telefonnummer till vår växel är 06 346 2111. Vi betjänar dig mån kl 9.30–17.00, tis–fre kl 9.30–16.30.

Kontor

Kvevlax, Kvevlaxvägen 1
Vasa, Handelsesplanaden 20

Faktureringsinformation

Vi hanterar våra fakturor elektroniskt och våra faktureringsadresser är:

E-fakturor

Kvevlax Sparbank, 0198368-6.
E-faktureringsadress:
EDI-kod: 003701983686
Operator: BAWCFI22 (Basware Oyj)
Aineistomuoto: Finvoice

E-postfakturor

Emailadress: kvevlax.sparbank@pdf.basware.com

Administration

Kvevlax Sparbank en självständig bank och den är en del av Sparbanksgruppen. Läs mer om Sparbanksgruppens administration.

Styrelseledamöterna i de Sparbanker som ingår i Sparbanksgruppen

Behandling av personuppgifter och dataskydd