Kontaktinformation

Kvevlax Sparbank betjänar dig i Korsholm och Vasa. På den här sidan hittar du våra viktigaste kontaktuppgifter.

Kvevlax Sparbank - Fredrik Björk.

Fredrik Björk

Sparbankir - verkställande direktör

Telefonnummer till vår växel är 06 346 2111. Vi betjänar dig mån–fre kl 8–18.

Kvevlax Sparbanks kontor

Faktureringsinformation

Vi hanterar våra fakturor elektroniskt och våra faktureringsadresser är:

E-fakturor

Kvevlax Sparbank, 3343830-8.
E-faktureringsadress: 003733438308
EDI-kod: BAWCFI22
Operator: Basware Oyj

E-postfakturor

Emailadress: kvevlax.sparbank@pdf.basware.com

Administration

Kvevlax Sparbank en självständig bank och den är en del av Sparbanksgruppen. Läs mer om Sparbanksgruppens administration.

Styrelseledamöterna i de Sparbanker som ingår i Sparbanksgruppen

Behandling av personuppgifter och dataskydd