Info från Närpes Sparbank november 2021

Sparbank

MEDDELANDE FRÅN NÄRPES SPARBANK AB

Bankkontorens roll har ändrats kraftigt under de senaste årtiondena och bankmarknaden ser idag helt annorlunda ut än för bara något år sedan. Under denna tid har automationsgraden, dvs. de ärenden som utförs automatiskt, stigit till ca.95%. Närpes Sparbank Ab anpassar sin verksamhet till utvecklingen inom bankväsendet och samhället i övrigt. Tjänsternas snabba utveckling har gjort att de transaktioner som kunderna uträttar i bankens kontor minskat kraftigt.

I takt med att tekniken utvecklats, har bankpersonalens roll blivit allt mer mångfacetterad och är allt mera rådgivande och krävande specialistuppgifter.

”Trenden är dessutom att den fortsatta regleringen av bankmarknaden ytterligare kommer att skärpas, t.ex. på grund av internationella regelverk gällande kundkännedom och rapporteringsskyldigheter. Bankverksamheten är specialiserad, kraven på personalen ökar och små enheter fungerar inte i detta sammanhang.” berättar vd Monika Mangs.

Efter noggrant övervägande har banken fattat ett beslut att genomföra ändringar i kontorsnätverket från och med 28.2.2022. Servicepunkterna i Kaskö, Yttermark och Övermark sammanslås med huvudkontoret och Lappfjärds och Kristinestads servicepunkter sammanslås till ett större kontor. Dessa betjäningspunkter har under Coronapandemin haft öppet en till två dagar per vecka.

  • Kontoren i Kristinestad och Närpes förstärks och har komplett tjänsteutbud
  • Huvudkontoret betjänar alla dagar kl 9:30-16:00 (torsdagar 17:00), övriga tider med tidsbokning
  • Andra kontoret betjänar alla dagar kl 9:30-16:00 (torsdagar 17:00) förutom onsdagar, övriga tider med tidsbokning
  • Kassatjänster fem dagar i veckan i Närpes och fyra dagar i veckan i Kristinestad
  • Utrymmena i Kristinestad renoveras för att utrymmen skall motsvara dagens krav gällande kundmöten och säkerhet. Under renoveringen samlas personalen i Lappfjärd. Betalningstjänstluckan i Kristinestad kan användas som vanligt under renoveringen
  • Vi fokuserar på tillgängligheten med ökade resurser i bankens egna telefonbetjäning, och noterar att alla i banken har direkta telefonnummer och ger personlig service fysiskt och på distans
  • Kontantuttag kan göras förutom i banken och automater, även i alla K-butiker, Tokmanni-butiker och R-Kiosker
  • Fakturabetalningar kan förutom i banken göras till pappers med betalningstjänstkuvert eller elektroniskt

”Det är naturligtvis mycket tråkigt att situationen har blivit såhär, vi i banken vet att det finns flera som uppskattar närheten till ett bankkontor. Antalet kunder och typen av tjänster räcker dock inte för att upprätthålla alla platser på ett ekonomiskt försvarbart sätt. För fullgod service krävs tillräckligt stora enheter för att kunna betjäna inom olika kunskapsområden.” berättar Mangs.

Då kontoren har flera personer i jobb, finns det helt andra möjligheter att betjäna kunden individuellt – många ärenden är i dag omfattande och kräver lugn och ro för att gås igenom tillsammans vid kundmöten.

Ändringarna kommer att innebära att en del av bankens kunder kan behöva hitta nya sätt för att uträtta sina bankärenden. Banken bistår med rådgivning och kommer självklart att hjälpa alla kunder med detta. Efter ändringarna kommer Närpes Sparbank att ha full service i två kontor inklusive fler dagar med kassatjänster samt utökad telefonservice i banken.

Kunderna har tillgång till samma kända personal, som är insatta i kundens ärenden, eftersom personalen fortsätter att arbeta i banken. Några personalnedskärningar är inte aktuella i samband med förändringarna utan personalresurserna omdisponeras inom banken, inklusive satsning på bankens egna telefonväxel och kundrådgivning.

Som lokalbank vill Närpes Sparbank även i fortsättningen erbjuda kunderna personlig betjäning och vi vill understryka att vi efter förändringen i har full service i våra kontor.

Närpes Sparbank är en lokal bank och arbetsgivare i bygden, och bankens dividender delas ut till de allmännyttiga stiftelserna i Kristinestad, Närpes och Yttermark som redan delat ut betydande belopp i nejden.

 

Närpes Sparbank Ab

 

Monika Mangs, VD
010 423 9081 monika.mangs [at] sparbanken.fi 

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu