Sparbanksstiftelsen i Närpes beviljade understöd om 49 080 euro hösten 2021

Sparbanksstiftelsen i Närpes har i samband med höstens ansökningsomgång beviljat understöd åt 37 mottagare inom Närpes och Kaskö kommuner.

Följande beviljades understöd:

Närpes Manskör
Närpes Skolmusikkår
Närpes Konstklubb
Föräldraföreningen gruppfamiljedaghem Pjelax
Kaskö svenska och finska elevkårer
Stenbackens hem och skola
Närpes Vuxeninstitut, SÖFF
Förebyggarna rf
Emma Nyman
Heidi Kuuttinen
Patrik Kuuttinen
Axel Källberg
Närpes Kraft Skidförening rf
Kaskö Idrottsklubb rf
Närpes Krafts Friidrottsförening
Närpes Kraft Fotbollsförening
Töjby FC damer
Böle ungdomsförening rf
Valsbergs Hembygdsförening
Pjelax byaråd rf
Övermark Byaråd
Kaskö hembygds- och museiförening rf
Nämpnäs ungdomsförening rf
Närpes hembygdsförening
IK KAMP rf
Helenelunds Byaförening
Övermark Hembygdsförening
Kaskisten Eläkkeensaajat ry
Närpes pensionärsförening
Övermark Pensionärsförening
Sydösterbottens hörselförening
Arbetsgupp för restaurering av Brännsträsket
Psykosociala föreningen Svalan
Närpes stad, Bäckvägens service-enhet
När-TV
Understödsföreningen för missbrukarvård
Närpes Brandklubb

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu