Sparbanksstiftelsen i Närpes beviljade understöd om 68 100 euro

Sparbanksstiftelsen i Närpes har i samband med vårens ansökningsomgång beviljat understöd och stipendier på sammanlagt 68 100 euro till 47 olika ändamål. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med åldringar, kultur, hembygdsarbete m.m.

Följande beviljades understöd:

Föräldraföreningen vid gruppfamiljedaghemmet i Pjelax rf
Folkhälsan Välfärd Ab / Daghemmet Päivis
Stenbacken klassresa Piispala 2020
Stenbackens Hem och Skola rf
Pjelax hem och skola rf
Kaskisten Koti ja Koulu ry
Närpes högstadieskola
Närpes gymnasium
Studerandekåren vid Närpes gymnasium
Krakowgruppen vid Närpes gymnasium
Tysklandsgruppen, Närpes gymnasium
Förebyggarna rf
Närpes familjecenter
Närpes Kraft friidrottsförening
Närpes Kraft Skidförening rf
Närpes Kraft Ishockeyförening rf
Närpes Kraft Fotbollsförening rf
Närpes Kraft Fotbollsförening rf
Töjby FC rf
Kaskö Idrottsklubb rf
IK Kamp rf
Närpes Gymnastikklubb Artistica rf
Närpes gymnastikförening rf
Flow Dance Company
Wilma Sundqvist
Heidi och Patrik Kuuttinen
Ellinor Halonen
Caroline Sandelin
William Rönn
Övermark Pensionärsförening rf
Närpes Pensionärsförening rf
Norakören rf
Mixtakören rf
Närpes Hembygdsförening rf
Övermark byaråd
Arbetsgruppen för Övermarkdagarna 2020
Psykosociala föreningen Svalan rf / Vänstugan Svalboet
Sydösterbottens hörselförening rf
Närpesnejdens hjärtförening rf
Närpes Reumaförening rf
Närpes Turism
När-TV
Lions Club Närpes
Övermark Jaktklubb
Rangsby Byaråd rf
Öjskogsspåret
Bildningsnämnden i Närpes
 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu