Sparbanksstiftelsen i Kristinestad beviljade understöd om 16 500 euro

Sparbanksstiftelsen i Kristinestad bildades 2015 och äger tillsammans med Sparbanksstiftelsen i Närpes och Sparbanksstiftelsen i Yttermark Närpes Sparbank Ab.

Stiftelsens ändamål är att befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda Kristinestad-Bötom-områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom Kristinestad-Bötom-området. 

Stiftelsen genomför sitt ändamål genom att ge understöd och stipendier och i övrigt ekonomiskt stöda befrämjandet av sparsamheten och den ekonomiska fostran samt forskningen, utbildningen och annan verksamhet för områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt bekantgöra resultaten av dessa. För att värna om sparbanksverksamhetens tradition samlar stiftelsen och tar vara på sparbankstraditionen inom sitt verksamhetsområde. 

Till Sparbanksstiftelsen i Kristinestad inkom sammanlagt 68 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 26.3-12.4.2019. Av de sökande beviljades 49 st. understöd till ett sammanlagt belopp om 16 500 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom hälsa- och motion, barn- och ungdomsarbete, hembygdsarbete m.m. Sparbanksstiftelsen tackar alla sökanden.

Den största enskilda stödmottagaren var Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf som beviljades stöd för anskaffande av en hjärtstart.

Följande sökande beviljades understöd år 2019:

Kristinestads skola
Kristinestads högstadieskola
Kristinestads gymnasium
Härkmeri skola
Kristiinanseudun koulu
Kristiinankaupungin lukio
Lappfjärds skola
Musikinstitutet Legato
Lappfjärds Hem och Skola rf
OK Kristina 
Föreningen Folkhälsan i Kristinestad
Kristiinan Urheilijat ry
IF Länken Friidrott rf
Lappfjärds Pensionärsklubb rf
Tjöck IK rf
Voimistelu ja urheiluseura Kristiinan Vesa ry
Kristiinanseudun Ratsastajat ry
F12 Sporting
LC Kristinestad – Kristiinankaupunki
Kalakerho Salar Fiskeklubb ry rf
KRS-seudun Koiraharrastajat ry / KRS-nejdens Hundklubb rf
Sydösterbottens hörselförening rf
Kristinestadsnejdens Hjärtförening rf / Kristiinanseudun Sydänyhdistys ry
De Gamlas Hem rf
Pensionärsklubben i Kristinestad-Tjöck PIKT rf 
Folkhälsan i Lappfjärd rf
Kristinestads svenska cancerpatientklubb
Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kristiinankaupungin yhdistys
Mannerheimin Lastensuojeluliitto Karijoen paikallisyhdistys
Taideyhdistys Spectra Konstförening rf
Stadsbiblioteket i Kristinestad och Pohjola-Norden i Kristinestad-Kristiinankaupunki
Lappfjärds manskör rf
Lappfjärds damkör rf
Svenska odlingens vänner i Kristinestad
Pohjola-Norden i Kristinestad-Kristiinankaupunki
Tjöck Spelmanslag rf
Påskmark hembygdsförening
Henriksdals Byförening rf
Lappfjärds Marthaförening
Lappfjärds Byaförening rf
Skaftung Ungdomsförening rf
Dagsmark Ungdomsförening rf
Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys
Kristinestads 4H
Svenska föreningen Brahegården rf
Tjöck Hobbygård rf

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu