Sparbanksstiftelsen i Närpes beviljade understöd om 95 400 euro

Sparbank
Sparbanksstiftelsen i Närpes har i samband med vårens ansökningsomgång beviljat understöd och stipendier på sammanlagt 94 500 euro till 78 olika mottagare. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med äldre, kultur och hembygdsarbete. Stiftelsen stöder även framgångsrika ungdomar som gör stora satsningar på idrott. Alla skolor inom stiftelsens verksamhetsområde, kommunerna Kaskö och Närpes, har beviljats stipendier.

Följande beviljades understöd:

Mixta-kören
Norakören
Kaskisten matkailu ja Kuulttuuri ry
Arbetsgruppen Ö-spel, sång- & musikgrupp
Ivars gård Kulturhistoriska förening rf
Taideyhdistys Marina Konstförening rf
Pjelax skola
Stenbackens skola
Mosebacke skola
Västra Närpes skola
Övermark skola
Kaskö svenska skola och Kaskisten koulu
Närpes högstadieskola
Närpes gymnasium
SÖFUK, YA i Österbotten, Närpes enhet
Närpes 4H
Kaskisten kaupunki/Nuorisotyö
Hem och skola i Närpes
Föräldraföreningen vid Västra Närpes skola
Kaskisten koti ja koulu
Trolldalens föräldraförening rf
Föräldraföreningen vi Töjby daghem rf
Daghemmet Päivis/Folkhälsan Välfärd Ab
Skogsdungens daghem
Trollebo daghem
Näsby daghem
Förebyggarna rf
Kuuttinen Heidi & Patrik
Kuuttinen Lukas
Halonen Ellinor
Häggkvist Johanna
Häggkvist Frida
Källberg Axel
Närpes Kraft FF, fotboll
Närpes Karft FF, damlaget
Närpes Kraft FF, juniorfotboll
Töjby FC
Kaskö Idrottsklubb rf
Urheiluseura Kaskisten Veto
Föreningen Folkhälsan i Kaskö
Närpes bowlingförbund rf
City Boys rf
Närpes orienterarklubb rf
Närpes gymnastikklubb - Artistica
Närpes gymnastikförening rf
Flow dance Company rf
MyRun Närpes rf
Vikings Innebandy rf
Närpes Kraft Skidförening rf
Närpes Kraft Ishockeyförening rf
Vargbergets Fritidscentrum rf
Böle ungdomsförening rf
KBC-Byaförening rf
Pjelax ungdomsförening
Norrnäs Ungdomsförening rf
Närpes Kraft Cykelförening rf
Pjelax byaråd rf
Finby Byförening rf
Tjärlax bygårdsförening
Räfsbäck Hemgårdsförening rf
Övermark Byaråd
Kaskö hembygds- och museiförening rf
Svenska gården i Kaskö rf
IK KAMP rf
Töjby Ungdomsförening rf
Övermark Ungdomsförening 
Nämpnäs ungdomsförening rf
Rangsby UF Fagerö rf
Böling Rainer
Arbetsgruppen för Vandringsled i Nämpnäs
Villa Holger/Närpes stad
Psykosociala föreningen Svalan rf
Närboda serviceenhet/dagsverksamheten
Skepparklubben Närpes rf
Kaskistenseudun Meripelastusyhdistys ry
När-TV rf
Understödsföreningen för sv missbrukarvård
Hemrehabilitering för äldre i Närpes
 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu