Sparbanksstiftelsen i Yttermark beviljade understöd om 14 000 euro

Sparbank

Till Sparbankstiftelsen i Yttermark inkom sammanlagt 18 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 6.4.-20.4.2021. Av de sökande beviljades 15 st understöd till ett sammanlagt belopp om 14 000 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, kultur och hembygdsarbete m.m.

Denna gång gjordes en större satsning på 4 500 euro till Yttermark Ungdomsförening r.f. Föräldraföreningen vid Yttermark skola och Närpes baptistförsamling fick vardera ett stöd på 2 000 euro.

Följande beviljades understöd:

Förebyggarna rf                       
Föräldraföreningen i Yttermark skola
Invandrarlinjen på Söff
Ivars gårds kulturhistoriska förening rf
Närpes 4 H              
Närpes baptistförsamling        
Närpes baptistförsamling         
Närpes högstadieskola         
Närpes gymnasium                 
Väster-Yttermark marthaförening rf
Yttermark eftis
Yttermark förskola
Yttermark skola               
Yttermark ungdomsförening
Yttermark älgjaktlag rf

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Närpes Sparbank

Intressant just nu