Sparbanksstiftelsen i Yttermark beviljade understöd om 22 600 euro

Till Sparbanksstiftelsen i Yttermark inkom sammanlagt 24 ansökningar om understöd vid ansökningsomgången som pågick 26.3 – 12.4.2019. Av de sökande beviljades 18 st understöd till ett sammanlagt belopp om 22 600 euro. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, kultur och hembygdsarbete m.m.

Denna gång gjordes en större satsning på 6000 euro till Föräldraföreningen vid Yttermark skola, 3000 euro till Yttermark Ungdomsförening och 2000 euro till Förebyggarna rf.

Följande beviljades understöd:

Närpes gymnastikklubb – Artistica rf
Sydösterbottens MS-Klubb
Närpes Gymnasium
Yttermark Knattefotboll
Yttermark skola
Yttermark skola klass 5
Yttermark daghem
Yttermark eftis
Föräldraföreningen vid Yttermark skola
Närpes 4H
Närpes Baptistförsamling
Förebyggarna rf
Vargbergets Fritidscentrum
Luciakommittén i Närpes
Närpes Skolmusikkår rf
Yttermark Ungdomsförening
Yttermark förskola
Öster-Yttermark älgjaktlag

 
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Närpes Sparbank

Intressant just nu