Stipendier och understöd

Sparbanksstiftelserna i Kristinestad, Närpes och Yttermark  lediganslår stipendier och understöd att sökas för verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete eller annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom Kristinestads-Bötom-området, Närpes-Kaskö-området respektive Yttermark by och Närpesområdet. 

Sparbanksstiftelsen i Kristinestad prioriterar i denna ansökningsomgång ansökningar för främjande av hälsa med hjälp av nytänk i verksamheten som är genomförbar under coronatider.

Tilläggsuppgifter ges av respektive stiftelses ombudsman.

Ansökningar bör vara respektive stiftelse tillhanda senast tisdag 20.4.2021.

Läs mer om Sparbanksstiftelsen i Kristinestad och fyll i ansökningsblankett
Läs mer om Sparbanksstiftelsen i Närpes och fyll i ansökningsblankett
Läs mer om Sparbanksstiftelsen i Yttermark och fyll i ansökningsblankett

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu