Välkommen på Somero Sparbanks Sparbanksmöte!

Välkommen alla röstberättigade deponenter i Somero Sparbank till Sparbanksmöte.

Plats: Mötesrummet i Somero kontor, Joensuuntie 27, 31400 Somero
Tid: tisdagen den 15.9.2020 kl. 17:00. 
Anmälan: senast den 11.9 via denna länk 

På Sparbanksmötet väljs representanter av röstberättigade deponenter, representanterna deltar i bankens principalmöte i höst för val av principaler. Enligt bankens regler får röstberättigade deponenter delta i Sparbanksmötet. Röstberättigade deponenter är myndiga fysiska personer samt registrerade privata och offentliga samfund samt stiftelser som är depositionskunder i banken och som under det föregående kalenderåret haft deponerat i genomsnitt minst tusen (1 000,00) euro i sparbanken.

På Sparbanksmötet behandlas aktualiteter från banken, de principaler som skall avgå, de som skall representera deponenterna på höstens principalmöte samt fastställandet av antalet representanter. Representanterna kan högst vara tio stycken deponenter till antal. Valet av principaler sker på höstens principalmöte i samråd mellan de röstberättigade representanterna av deponenterna samt principalerna. Alla principaler och röstberättigade representanter av deponenterna har en röst.

En skild inbjudan till principalernas höstmöte skickas till de som väljs att representera de röstberättigade deponenterna.
 
Skriven
Ajankohta
Plats
Mötesrummet i Somero kontor, Joensuuntie 27, 31400 Somero
Typ
Händelse
Utgivare

Intressant just nu