Behandling av personuppgifter och dataskydd

Behandling av personuppgifter i Sparbanksgruppen

Sparbanksgruppens självständiga Sparbanker följer Sparbanksgruppens allmänna principer för användningen av personuppgifter och dataskydd.

Mer information om bankens principer för användningen av personuppgifter och dataskydd.

Identifieringsprinciper

Sparbanksgruppens självständiga Sparbanker följer Sparbanksgruppens allmänna identifieringsprinciper.  

Tjänsteleverantör:
Sparbank Sinetti, 0197848-1
Keskustie 35, 35300 Orivesi
tel. 010 391 2000 

Mer information om bankens identifieringsprinciper.