Behandling av personuppgifter och dataskydd

Behandling av personuppgifter i Sparbanksgruppen

Sparbanksgruppens självständiga Sparbanker följer Sparbanksgruppens allmänna principer för användningen av personuppgifter och dataskydd.

Mer information om bankens principer för användningen av personuppgifter och dataskydd.

Identifieringsprinciper

Sparbanksgruppens självständiga Sparbanker följer Sparbanksgruppens allmänna identifieringsprinciper.  

Tjänsteleverantör:
Västra Nylands Sparbank Ab, 3300099-8
Larsgatan 48, 08100 Lojo
tel. 029 041 2000 

Mer information om bankens identifieringsprinciper.