Tjänster för köpmän

Våra tjänster för köpmän garanterar säkra och fungerande kortbetalningar samt löpande kassaservice.

check

Säker och smidig mottagning av kortbetalningar.

check

Köpmannaavtal och betalterminaler bekvämt från Sparbanken.

check

Gör behandlingen av kontanta medel lätt genom kassaservice.

Inlösentjänster säkrar kortbetalningar

Att kortbetalning sker smidigt är viktigt vare sig det handlar om en liten butik eller en stor butik. Sparbanken erbjuder till detta en säker inlösentjänst för kortbetalningar. Med det köpmannaavtal som ingås i Sparbanken kan köpmannen tryggt ta emot Visa och MasterCard-kortbetalningar. Tjänsten produceras i samarbete med Nets.

Sparbankens köpmannaavtal innehåller en bruttoredovisning där kortbetalningarna redovisas till fullt belopp och serviceavgifterna debiteras separat en gång per månad. Kortbetalningstransaktionerna kan följas upp enkelt i nätrapporteringstjänsten. Ett köpmannaavtal kan du ingå bekvämt på ett kontor i din egen Sparbank.

I köpmannaavtalet hör kassaservicetjänsten som underlättar behandlingen av kontanta medel. Fråga mer av Sparbanken nära dig. 

Betalningsterminalen överför informationen till banken

De affärer som tar emot kortbetalningar behöver en fungerande och snabb betalterminal som gör det lätt och säkert att hantera kortbetalningar. Terminalens bankförbindelse förmedlar uppgifterna om kortbetalningarna automatiskt till banken.

Tänk på följande när du väljer betalterminal:
  • Betalterminalen bör vara EMV-certifierad.
  • Kassasystemet bör uppfylla kraven i EMV-specifikationerna.

Råd och mer information om betalterminaltjänsten och valet av betalterminaler får du på Sparbankens kontor. Ta kontakt

...