Koncernkonto

Alltid räcker inte endast ett konto för företagets affärsverksamhet. Ett koncernkonto gör det lättare att hantera många konton och att effektivera betalningsrörelserna.

Koncernkontot informerar om ditt företags likviditet med ett ögonkast

Koncernkontot är avsett för företag och sammanslutningar, så som kommuner och städer vid skötseln av penningrörelser. Det är en flexibel och effektiv tjänst, som koncentrerar koncernens betalningsrörelser och företagskontonas tillgångar. Till exempel kan dotterbolagens och koncernens andra resultatenheters konton bifogas till koncernkontot. 

Koncernkontot består av ett huvudkonto och flera underkonton. Underkontona fungerar som helt vanliga transaktionskonton men deras transaktioner och saldon syns även i huvudkontot. Koncentrationen effektiverar ditt företags penninghantering och du kan se likviditeten med ett ögonkast. 

Koncernkontots huvudkonto kan koppas till kredit och kontotillgångarna kan lätt överföras mellan företagskontona.

Bättre ränte- och placeringsavkastningar är möjliga eftersom hela koncernens tillgångar förvaltas via ett konto. Koncernkontots räntor räknas från huvudkontos information och de kapitaliseras till moderbolagets räntekonto. Räntekontots och underkontonas räntor och räntornas möjliga kapitalisering kan avgöras enskilt. Interna ränteavkastningar överförs inte till skattesystemet och de är inte föremål för källskatt. 


Vill du ha mera information om koncernkonto? Sparbankens experter ger råd i alla frågor som hör till saken.

 

 

...