Generationsväxling på gården

Står du inför något nytt? Det lönar sig att börja planera en generationsväxling i god tid. Hos oss får du också juridiska tjänster för gårdens egendomsförvaltning.

Börja planera 2-5 år före den tilltänkta generationsväxlingen

Det lönar sig att börja planera en generationsväxling i god tid. På det sättet når man det bästa resultatet både för den som överlåter och för den som tar över gården. När du börjar i tid har du flera alternativ att genomföra växlingen.

Kom ihåg skatteplaneringen

En gård kan överlåtas till den andra parten som ett köp, en gåva eller ett köp av gåvokaraktär. I en generationsväxling kan parterna få skattelättnader antingen i gåvobeskattningen eller i inkomstbeskattningen. Läs mera om de olika alternativen på Skatteförvaltningens webbplats

Sakkunnig hjälp i alla skeden av generationsväxlingen

  • planera generationsväxlingen
  • göra upp köpebrev
  • frågor kring beskattningen
  • ordna med startstöd för unga jordbrukare och investeringsstöd för jordbrukare.

Vi hjälper dig också med andra frågor kring egendomen såsom att göra upp testamenten, bouppteckningar, köpebrev, gåvobrev och äktenskapsförord. Läs mera om våra juridiska tjänster.

Står du inför en generationsväxling? Ta det första steget och boka tid till din närmaste bank.

...