Hemförsäkring

Med en hemförsäkring tryggar du ditt hem mot plötsliga och oförutsebara skador. En hemförsäkring från Sparbankens försäkringar kan skräddarsys just för dig.

Med en hemförsäkring skyddar du dig mot skador 

Där människor rör sig händer det också saker. Med en hemförsäkring från Sparbankens försäkringar skyddar du dig mot plötsliga och oförutsebara skador. Utöver egendomsskador omfattar hemförsäkringen även en ansvarsförsäkring som täcker de person- och egendomsskador som en familjemedlem orsakar någon utomstående. Dessutom kan du enkelt lägga till en resgodsförsäkring till hemförsäkringen. 

Välj önskad skyddsnivå för din hemförsäkring 

En hemförsäkring från Sparbankens försäkringar kan skräddarsys just för dig. Hemförsäkringen ersätter skadorna enligt vilken skyddsnivå du har valt. När du väljer ett begränsat skydd lämnar du många situationer och händelser utanför försäkringen och på ditt eget ansvar. När du väljer en omfattande försäkring med olika slags skydd får du det mest heltäckande skyddet för ditt hem och din familj. 

Läs mer om hemförsäkringen från Sparbankens försäkringar:
saastopankinvakuutukset.fi/sv-fi/hemforsakring
...