Hemförsäkring

Med en hemförsäkring tryggar du ditt hem mot plötsliga och oförutsebara skador. En hemförsäkring från Sparbankens försäkringar kan skräddarsys just för dig.

check

Som ny bostadslånekund hos sparbanken får du 30 % rabatt på den första försäkringsperioden med koden spkv.

check

Hemförsäkringen inkluderar, utöver en hemförsäkring, även en ansvarsförsäkring.

check

Vår hemförsäkring kan skräddarsys efter dina behov.

Med en hemförsäkring skyddar du dig mot skador

Det händer och sker ibland i vardagen. Med Sparbankens hemförsäkring skyddar du ditt hem och ditt lösöre mot plötsliga och oförutsedda skador. Utöver egendomsskador omfattar hemförsäkringen även en ansvarsförsäkring som täcker de person- och egendomsskador som en familjemedlem orsakar någon utomstående. Du kan komplettera din hemförsäkring med skydd som utöver ditt hem och lösöre skyddar exempelvis bagage. Förbered dig för tråkiga överraskningar, från skador på bagaget under resor till stulna cyklar.

Välj en skyddsnivå för din hemförsäkring som passar dig

En hemförsäkring från Sparbankens försäkringar kan skräddarsys för dina behov. Hemförsäkringen ersätter skadorna enligt vilken skyddsnivå du har valt. När du väljer ett begränsat skydd lämnar du många situationer och händelser utanför försäkringen och på ditt eget ansvar. När du väljer en omfattande försäkring med olika slags skydd får du det mest heltäckande skyddet för ditt hem och din familj. Hemförsäkringen innehåller alltid brand- och översvämningsskydd. Dessutom kan du välja de viktigaste skydden för ditt hem och din familj bland följande ytterligare skydd:

  • bräckageskydd
  • naturskadeskydd
  • brottsskydd
  • läckageskydd

Läs mer om hemförsäkringen från Sparbankens försäkringar: saastopankinvakuutukset.fi/sv-fi/hemforsakring

...