Motorcykelförsäkring

Köp en heltäckande försäkringshelhet för din motorcykel från Sparbankens försäkringar. Vi rekommenderar att du alltid har en frivillig kaskoförsäkring utöver den lagstadgade trafikförsäkringen. Med den får du ett skydd även för de skador som inträffar på din egen motorcykel.

check

Som vår kund får du 20 % rabatt på sparbankens frivilliga försäkringar när du anger koden s10p i nätbutiken för försäkringar.

check

Skaffa dig större trygghet genom att komplettera din trafikförsäkring med en kaskoförsäkring.

check

Vårt urval omfattar två olika kaskopaket.

En heltäckande kaskoförsäkring kompletterar din trafikförsäkring

Visste du att den lagstadgade trafikförsäkringen endast täcker personskador och den oskyldiga motpartens egendomsskador, men inte skador på din egen motorcykel? Därför rekommenderar vi att du alltid har en frivillig kaskoförsäkring utöver den lagstadgade trafikförsäkringen. 

Välj mellan S- och L-kasko

  • L-kasko passar dem som vill ha ett heltäckande skydd för sin motorcykel. Den omfattar bland annat kollisionsskydd som ersätter för skador orsakade vid en singelolycka. 
  • S-kasko passar bättre dem som vill ha ett grundskydd för sin motorcykel. Den omfattar till exempel stöldskydd. 

Ditt eget försäkringsbehov samt motorcykelns ålder inverkar på valet av kaskonivå.

Läs mer om motorcykelförsäkringen från Sparbankens försäkringar: saastopankinvakuutukset.fi/sv-fi/fordonsforsakring/motorcykelforsakring

...