Betjäningstiderna för betalningar

Vi förmedlar våra kunders betalningar vidare samma bankdag om vi får dem inom klockslagen nedan. Om betalningarna kommer till Sparbanken efter de klockslag som anges nedan förmedlar vi dem vidare följande bankdag.

Avbrottstider för de vanligaste tjänsterna

Nät- och mobilbanken

TJÄNSTEN PAUSTID
SEPA-betalningar: Under samma bankdag till andra penninginstitut 12:55
SEPA-betalningar: Under följande bankdag till andra penninginstitut 19:15
Utlandsbetalningar
18:00

 

Kontoret

Tjänsten  Paustid
SEPA-betalningar: Under samma bankdag till andra penninginstitut 12:55
SEPA-betalningar: Under följande bankdag till andra penninginstitut 19:15
Utlandsbetalningar 18:00
Betalningar till ett motvärde i euro av över 30 000 euro och som kräver valutahandel 16:00 (13:00)
Inhemska expressbetalningar 16:30 (13:30)

 

Avbrottstider för materialöverföringar och Företagets bankförbindelse (Web Service)

Tjänsten Paustid
Girering mellan Sparbankernas kunder 17:30
SEPA-betalningar: Under samma bankdag till andra penninginstitut 12:55
SEPA-betalningar: Under följande bankdag till andra penninginstitut samt periodiska betalningar (SALA) 17:30
Utlandsbetalningar (C2B) 14:55 (11:55)
Inhemska expressbetalningar 14:55 (11:55)
 

Avsändaren av betalningsmaterialen får information om betalningarna har genomförts eller misslyckats med hjälp av returdata (camt). Returdata Betalda fakturor bildas kl. 12, 15, 18 och 21.30 på de lyckade betalningar som gjorts till dess.

Läss mer om returdata på betalningsmaterial.

Avvikande avbrottstider

På skärtorsdagen, nyårsaftonen eller under andra separat meddelade avvikande öppettider följs de tider som i förteckningen ovan står inom parentes.

Materialen förvaras i systemet för avhämtning enligt följande:

  • Ankommande referensbetalningar, satsöverföringskontoutdrag, returdata i XML-form på förkastat betalningsmaterial 40 bankdagar
  • Finvoice-material 65 bankdagar.

Nätfakturor/Finvoice-förmedlingstjänsten

Sparbankernas kunder kan hämta ankommande material från morgonen varje bankdag. Avsända nätfakturor förmedlas vidare dagen efter den dag de sändes. Material som inte hämtats förvaras i 65 bankdagar. Ett material som hämtats en gång kan hämtas på nytt ännu följande bankdag.