Köpskyddsförsäkring

En gratis Köpskyddsförsäkring ingår i Sparbankens kreditkort. När du köper till exempel en ny mobiltelefon eller television med kortets kreditegenskap får du automatiskt en försäkring på produkten i 90 dagar från köpdagen.

Försäkringen gäller för produkter som kostar över 50 euro och den ersätter skada på produkten enligt försäkringsvillkoren upp till 1 000 euro och utan självrisk. Produkter som kostar under 50 euro ersätts inte och ersättningar på mindre 50 euro betalas inte ut.

Försäkringsgivare: AIG Europe S.A. filial i Finland

Försäkringsvillkoren för köpskyddsförsäkringen

Ansöka om ersättning

I ersättningsansökan ska alltid ingå följande bilagor:

  • Inköpsverifikat i original eller som kopia eller en kopia av verifikatet, av vilket framgår inköpsdag för den försäkrade produkten, tillverkarens serienummer och pris.
  • Inköpshandlingarna eller kreditkortsfaktura, som bekräftar att den försäkrade produkten helt har köpts med Sparbankens kreditkort.
  • Verifikat över betalda reparationskostnader eller en auktoriserad service.

Skadan kan anmälas via nätet: www.AIG.fi/skadeanmalan (På finska)
→ Välj Mobil enhet och föremålsförsäkring

De nödvändiga bilagorna ska sändas med den elektroniska skadeanmälan.

Om du har frågor om hur en skadeanmälan görs, eller om du vill anmäla skadan skriftligt, vänligen kontakta AIG:s kundtjänst:

AIG Europe S.A. filial i Finland
E-post: asiakaspalvelu@AIG.com
Telefon: 020 619 8882

Den skriftliga ersättningsansökan med bilagor ska sändas under adress:

AIG Europe S.A. filial
Ersättningstjänsten
Kaserngatan 44
00130 Helsingfors