Köpskyddsförsäkring

En Köpskyddsförsäkring är en kostnadsfri försäkring för produkter som du betalat med Sparbankens kreditkort.

Sparbankens varumärke bild.

AVGIFTSFRI 90 DAGARS FÖRSÄKRING FÖR DE PRODUKTER DU KÖPER

GRATIS SKYDD VID SKADOR OCH STÖLDER

GER EXTRA TRYGGHET VID KÖP MED KREDITKORT

Vad är en Köpskyddsförsäkring?

Till Sparbankens kreditkort hör en avgiftsfri Köpskyddsförsäkring. När du köper exempelvis en ny mobiltelefon eller en tv-apparat med kortets kreditfunktion får du automatiskt en 90 dagars försäkring för produkten, räknat från inköpsdatumet.

Försäkringen gäller för produkter som kostar mer än 50 euro och ersätter skador på produkten enligt försäkringsvillkoren upp till ett belopp på 1 000 euro och utan självrisk. Produkter som kostar mindre än 50 euro ersätts inte, och ersättningar på mindre än 50 euro betalas inte ut.

Köpskyddsförsäkringen beviljas av en filial till AIG Europe S.A.
 

Ansöka om ersättning

I ersättningsansökan ska alltid ingå följande bilagor:

  • Inköpsverifikat i original eller som kopia eller en kopia av verifikatet, av vilket framgår inköpsdag för den försäkrade produkten, tillverkarens serienummer och pris.
  • Inköpshandlingarna eller kreditkortsfaktura, som bekräftar att den försäkrade produkten helt har köpts med Sparbankens kreditkort.
  • Verifikat över betalda reparationskostnader eller en auktoriserad service.

Skadan kan anmälas via nätet: www.AIG.fi/skadeanmalan (På finska)
→ Välj Mobil enhet och föremålsförsäkring

De nödvändiga bilagorna ska sändas med den elektroniska skadeanmälan.

Om du har frågor om hur en skadeanmälan görs, eller om du vill anmäla skadan skriftligt, vänligen kontakta AIG:s kundtjänst:

AIG Europe S.A. filial i Finland
E-post: asiakaspalvelu@AIG.com
Telefon: 020 619 8882

Den skriftliga ersättningsansökan med bilagor ska sändas under adress:

AIG Europe S.A. filial
Ersättningstjänsten
Kaserngatan 44
00130 Helsingfors