betrodda betalningsmottagare

Att lägga till en betalningsmottagare i listan på betrodda betalningsmottagare

I samband med ett nätinköp med kort, kan du efter stark autentisering lägga till den aktuella nätbutiken i listan på betrodda betalningsmottagare, ifall nätbutiken uppfyller de tekniska kraven och Sparbankens krav i anslutning till riskhantering. Efter att du lagt till betalningsmottagaren i listan kan nästa nätinköp med kort göras utan stark autentisering, dvs. då behöver du inte längre bekräfta inköpet med Sparbankens bankkoder.

Du lägger till betalningsmottagaren i samband med inköpet på sidan bekräftelse av kortbetalningen, där du anger användarkoden som är en del av bankkoderna. Därefter går du vidare till att bekräfta inköpet och lägga till nätbutiken i listan på betrodda betalningsmottagare antingen med appen Sparbanken Identifiering eller med nyckelkodskortet.

Om ditt kortnummer ändras till exempel på grund av att kortet kommit bort, ska betalningsmottagaren läggas till på nytt i listan på betrodda betalningsmottagare i samband med nästa inköp.

Om du vill lägga till eller ta bort betrodda betalningsmottagare i listan kan du kontakta vår kundtjänst per telefon 0100 5656, via chatten eller med ett nätmeddelande.