Gör inköpen och ta samtidigt ut pengar

Med Sparbankens kort kan du ta ut kontanter i butikskassan i samband med att du betalar dina inköp. Du kan göra kontantuttag i K-mataffärer, Neste K-trafikstationer och R-kiosker. Du kan också ta ut kontanter med Credit-egenskapen i ett kombinationskort.

Kontantuttaget kan vara högst 200 euro i K-gruppens affärer och 50 euro i R-kiosker. Det finns ingen nedre gräns för köpet som betalas i samband med uttaget. Köpmannen har vid behov rätt att tillfälligt begränsa kontantuttagens storlek.

  • Meddela kassan hur mycket du vill ta ut innan du betalar dina inköp.
  • Du godkänner transaktionen med din PIN-kod, du kan alltså inte använda kontaktlös betalning även om summan skulle vara under 50 euro.
  • Du ser uttaget och inköpen specificerade på ditt kvitto.
  • Kassan kommer inte åt dina kort- eller kontouppgifter.

Uttag i andra butiker

Kontanter kan tas ut också i andra butiker och kiosker i Finland om köpmannen tillhandahåller tjänsten för sina kunder. Kontantuttagstjänsten är en tjänst som köpmannen erbjuder och köpmannen ansvarar för att tjänsten fungerar. Köpmannen har rätt att prissätta tjänsten och fastställa närmare villkor för den.