Hantering av kundrespons och klagomål

För all kundrespons och klagomål ber vi dig i första hand kontakta oss. Du kan ge respons, till exempel genom att använda vår responsblankett.

Att göra ett kundklagomål

Om du vill göra ett kundklagomål (d.v.s. göra en reklamation), gör det skriftligt och skicka det till din egen Sparbank, kontaktuppgifter. Klagomålet måste innehålla dina kontaktuppgifter, föremålet för klagomålet och ditt eventuella anspråk. Vi behandlar kundklagomål utan dröjsmål och svarar dig så snart som möjligt, senast inom två veckor.

Om du är missnöjd med det svar du fått kan du kontakta utomstående instanser.

Kontaktuppgifter till externa överklagandeinstanser