Elektronisk signatur

Den elektroniska signaturtjänsten är enkel och trygg att använda. Med tjänstens hjälp kan du underteckna avtal var och när du vill utan att behöva besöka banken. Signom Oy producerar tjänsten för Sparbankerna.

Sparbankens varumärke bild.
check

Tjänsten är tillgänglig för alla bankers kunder när de använder Sparbankens tjänster.

check

Signaturprocessen är enkel även då man behöver flera signaturer.

Så här använder du den elektroniska signaturtjänsten: 

  • Gå till signaturtjänsten på https://www.signom.com/saastopankki.
  • Ange den dokumentkod du fått per e-post på signaturtjänstens startsida och logga in i tjänsten med nätbankskoder. Du kan logga in i tjänsten med alla finländska bankers bankkoder.
  • Läs och godkänn tjänstens dataskyddspraxis när du använder den för första gången. 
  • Läs det dokument som ska undertecknas omsorgsfullt och klicka sedan på signaturknappen för att underteckna.
  • Spara en kopia av dokumentet som du undertecknat på din egen dator och följ de anvisningar som tjänsten ger.

Sparbankens signaturtjänst är säker

Signaturtjänsten använder en skyddad HTTPS-förbindelse. Sparbankens signaturtjänst finns på adressen https://www.signom.com/saastopankki. Kontrollera att du ser adressen ovan i webbläsarens adressfält innan du fortsätter mata in dina uppgifter. 

Dataskydd: Läs dataskyddsbeskrivningen för den elektroniska signaturtjänsten.
 
...