PSD2 och Open Banking – vad är det fråga om?

Sparbankens vrumärke bild.
PSD2 (Payment Services Directive 2), det vill säga det andra betaltjänstdirektivet, har ökat konkurrensen inom betaltjänster och introducerat nya lösningar för betalning och uppföljning av kontoanvändning, som använder sig av öppna gränssnitt, på marknaden. Som vår kund kan du ha märkt det exempelvis när du köpt något på nätet, eller i Sparbankens multibanktjänst när du har hämtat dina kontouppgifter från andra banker.

Öppna gränssnitt ger dig fler möjligheter

Sparbankens öppna gränssnitt är tillgängliga för andra tjänsteleverantörer, och tack vare detta kan du som vår kund använda ditt betalkonto även via andra aktörer, såsom din egen bank. Utöver banker kan exempelvis stora företag inom andra branscher eller små företag som är specialiserade på betalningar erbjuda tjänster.

Genom öppna gränssnitt kan du använda kontoinformationstjänster (AIS) och betalningsinitieringstjänster (PIS) som tillhandahålls av externa tjänsteleverantörer, dvs. tredje part.

Med kontoinformationstjänsten kan du se saldon och transaktioner på dina valda betalkonton och kreditkort via en tredje parts tjänst. Kontoinformationstjänster kan användas till exempel för tjänster som rör egen ekonomiförvaltning. Med Sparbankens multibanktjänst kan du exempelvis hämta uppgifter om dina konton i andra banker till Sparbanken mobilapplikation för att få en tydligare helhetsbild av din ekonomi.

Via betalningsinitieringstjänsten kan du utföra en betalningstransaktion i en webbutik. I samband med betalningen ska du bekräfta den i Sparbankens Samtyckes- och bekräftelsetjänst.

Kom ihåg säkerheten när du sköter bankärenden

Som Sparbankskund har du inget att oroa dig för; tredje parter kan inte komma åt dina kontouppgifter eller göra nya betalningar utan ditt samtycke.

På nätet kan det dock förekomma bedrägerier där någon försöker komma över kunders nätbankskoder.

Kontrollera alltid företaget och se till att operatören är pålitlig innan du betalar. Kunden har rätt att få information om företagets verksamhet, tillstånd och tillsynsmyndighet samt kontaktuppgifter. För att förbättra din allmänna säkerhet på internet, vänligen läs våra säkerhetstips. Kom till exempel ihåg att en bank eller myndighet aldrig ber om dina nätbankskoder per telefon eller e-post.