Martti Fräntilä

Martti Fräntilä

Jurist

Juridisk service med yrkeskunnighet

Jag har arbetat som jurist på Avain Säästöpankki i 11 år och i olika juridiska tjänster i sammanlagt närmare 30 år. Jag hjälper våra kunder genom att bland annat göra upp köpebrev, testamenten och arvskifteshandlingar. Jag fungerar också som officiellt köpvittne. I Avain Säästöpankki gör vi upp alla dokument som berör förmögenhetsöverföring – vi gör det yrkeskunnigt, noggrant och genom att beakta vår kunds förmåner.

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Juridiska tjänster