Christer Eklund

Christer Eklund

Administrativt ansvarig och placeringsrådgivare

Att få jobba med härliga kunder och med kunniga kollegor gör att jag trivs jättebra på Ekenäs Sparbank, allt sedan år 2007. Jag vill hjälpa mina kunder att hitta ett sparande och en placeringslösning som passar just för dem. Genom att placera långsiktigt tryggar man framtiden. I främsta hand jobbar jag med föreningars och företags placeringsärenden, delvis även med personkunders ärenden.

Största delen av arbetstiden jobbar jag med bankens administration och myndighetsrapportering.

Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning