Marita Aura - Sparbank Koivulahti.

Marita Aura

Kundrådgivare

Stöd lokalt, använd Kvevlax Sparbank!

Jag jobbar som kundrådgivare på Kvevlax Sparbank med administrativa uppgifter. Med lång erfarenhet av bokföring trivs jag med de varierande uppgifterna som den lokala banken i Kvevlax ger mig. Stöd du även lokalt och använd Kvevlax Sparbank, varmt välkommen hit som kund!

Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning