Mia Hannula - Kvevlax Sparbank.

Mia Hannula

Sparbankir - dagliga tjänster

Den bästa responsen är en nöjd kund

Jag jobbar som kundrådgivare på Vasakontoret med dagliga banktjänster som huvudansvar. Med lång erfarenhet inom kundbetjäning så vill jag ge alla kunder en fin sparbanksupplevelse. Den bästa responsen är en nöjd kund. Välkommen till kontoret i Vasa så går vi tillsammans igenom dina bankärenden!

Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska