Miika Koskinen

Miika Koskinen

Kundansvarig direktör

Kundutgående yrkeskunskap

Jag fungerar som kundansvarig direktör i Hattulas, Tavastehus och Janakkalas kontor. Jag betjänar vår banks privatkunder mångsidigt i finansiering- och sparbehov. Dessutom hjälper jag jord- och skogsbruksföretagare och små- och medelstora företag med deras heltäckande ekonomistyrning, både i finansierings- och sparandelösningar.

Jag njuter av att träffa olika kunder och tillsammans med dem vägleda deras ekonomi. Varje kund är olik och man får sammanställa en finansierings- och sparlösning just till den specifika kunden. Vare sig fallet är en familj som söker en bra lösning till deras lån för deras nya hus eller en skogsmaskinsföretagare som behandlar släktskifte. Välkommen till ett möte och så hittar vi en passande lösning just för dig.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Svenska

Expertis

Lån

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster

Placera och Kapitalförvaltning