Mirja Harttunen

Mirja Harttunen

Administrativ expert

Med en positiv inställning

Jag har jobbar för Sparbanken sedan år 2002. Min första tjänst var Tjänstrådgivare i Klövskogs och Nurmijärvis kontor. År 2008 övergick jag att fungera som Kreditsekreterare i Hyvinge. Nuförtiden fungerar jag i administrationsavdelningen som administrativ expert. Välkommen till Sparbanken i Lampis.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning