Petra Kosonen

Petra Kosonen

HR-chef

Två årtionden av finansierings och bankerfarenhet

Jag har börjat min bankkarriär 2007 i Mörskom Sparbanks kundservice. Innan det jobbade jag drygt ett årtionde på finansieringsbolag. För tillfället jobbar jag inom bankens administration och sköter bla personalavdelning och marknadsföring.

Av oss får du sakkunnig betjäning, ta kontakt. Låt oss hjälpa dig med dina bankärenden, det kan vi.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning