anna-lena_afHällström

Anna-Lena af Hällström

HR-chef och marknadsföringsansvarig

År 2008 steg jag med stor glädje och nyfikenhet in i bankbranschen. Som ekonomie magister kändes det bra att ta sig an olika arbetsmoment. Till arbetsuppgifterna hörde bankens ekonomiförvaltning och personalfrågor. Under årens lopp har arbetsbilden förändrats och idag sköter jag om personalfrågor och marknadsföring.

Till min uppgift hör således bland annat att stöda befintlig personal, men även se till så vi får nya kollegor och nya vikarier/sommarjobbare in i vår organisation. Så om du är intresserad av att jobba hos oss är det mig du skall kontakta!

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning