anna-lena_afHällström

Anna-Lena af Hällström

Förvaltningschef

010 423 9080

Till mig blir du hänvisad om du funderar på sponsoravtal, andra stöd till föreningar och organisationer, lotterivinster eller andra typer av externa samarbeten banken och tredje sektorn emellan. Extern marknadsföring hör nämligen till min arbetsbild.

Förutom detta finns en del personalrelaterade frågor, en drös med byråkrati och annan förvaltning inom organisationen som hör till mig som förvaltningschef. Det är troligtvis inte i de frågorna du och jag möts, utan just i hur vi stöder upp dig och din förening under din fritid och lokalsamhällets tredje sektor.

Ring, skriv eller kom in om du har tankar som berör detta!

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning