Antti Laitinen

Antti Laitinen

Compliance Officer

Compliance kristalliseras av hur vi fungerar som individer i vår organisation. I mitt arbetssätt betonas rättvisa, jämlikhet och utveckling, vilka jag hoppas leder till ett ännu öppnare samarbete och växelverkan mellan vår affärsverksamhet och våra kunder. Min målsättning är att compliance på Sparbanken är mer handlingar och gemensamt ansvar än bara ord och årsplaner.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning