Ulla Hartikainen

Ulla Hartikainen

Ledningsassistent

Mitt arbete bygger på principer och sanning. Jag arbetar som ledningsassistent för bankens högsta ledning och som sekreterare för vår verkställande direktör. I mina arbetsuppgifter ingår att assistera ledningen, planera tidtabeller och kalendern, ordna diverse möten, tillställningar och resor samt att skriva mötesprotokoll och arkivera dem. Mitt arbete är mångsidigt, självständigt, snabbt och givande. Jag har trivts i mitt arbete i över trettio år, så jag och Sparbanken har en lång historia.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning