Katja Murfitt-Wrather

Katja Murfitt-Wrather

Personalchef

Med stort iver bidrar jag till att bygga den bästa banken

Jag inledde i den nya tjänsten som HR-chef i september 2021. Jag har erfarenhet från olika uppgifter i finansieringsbranschen sedan 14 år; allt från privatlån och företagsfinansiering, centrala funktioner, chefsuppgifter, HRD-chef, rekrytering, skolning och arbetsintroducering. Som HR-chef ansvarar jag för samtliga HR-faser inom ett arbetsförhållande och stöder chefer och personalen i alla ärenden gällande arbetsförhållandet. Därutöver utvecklar jag personalförvaltningens processer så att de motsvarar behoven i vår organisation.

Vill du jobba i ett toppen-team? Bekanta dig med de lediga tjänsterna eller skicka en öppen ansökan via Lediga tjänster.

Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning