Samu Rouhe

Samu Rouhe

Verkställande direktör

Raskt agerande

Jag är verkställande direktör vid Västra Nylands Sparbank. För mig är det viktigt att kunderna och banken når framgång tillsammans. Jag tror att en välmående och motiverad personal gör det enkelt och trevligt för kunden att sköta sina ärenden. Goda kundrelationer och framgång är ingen självklarhet. Kundrelationerna ska byggas långsiktigt och försäljning ska ske när de rätta lösningarna för kundens behov finns tillgängliga.

Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning