Seija Nyman

Seija Nyman

Förvaltningschef

Med Sparbanken i hjärtat

Jag har arbetat i ungefär trettio år på Sparbanken och är väldigt glad över att jag i alla dessa år fått ha hand om omväxlande och intressanta arbetsuppgifter. Under min arbetskarriär har jag varit med i flera utvecklingsprojekt och sett hur Sparbankens tjänster och verksamhet kontinuerligt har utvecklats för att stöda bästa möjliga lösningar för kunderna.

Kom gärna på besök – den lokala experten Sparbanken hjälper alltid.

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning