Tiina Lindfors

Tiina Lindfors

Ekonomichef

För mina kolleger

Jag jobbar i affärsverksamhetens stödenhet. Till mina uppgifter hör att sköta om löneärenden samt övriga administrativa uppgifter. Det bästa i mitt jobb är att hjälpa och stöda den övriga personalen så att vi som en bank kan betjäna Dig på bästa möjliga sätt. 

 
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning