Regler för utlottningen

1. Arrangör

Sparbanksförbundet anl, Industrigatan 33, 00510 Helsingfors

2. Hur man deltar i utlottningen och vem som får delta

I utlottningen kan man delta på webbplatsen saastopankki.fi/rekommendera genom att rekommendera Sparbanken för en vän och fylla i blanketten för kontaktuppgifter. Gör så här:

  1. Begär samtycke av din vän för att överlåta vännens uppgifter
  2. Fyll i dina egna och din väns uppgifter i blanketten
  3. Kryssa för de punkter där tillståndet/samtycket och deltagandet i utlottningen frågas
  4. Skicka blanketten
  5. Banken ringer upp din vän
Tid: Kampanjen och utlottningen pågår 1.7.-31.12.2022.

Delta i utlottningen av priset kan alla fysiska personer som fyllt 18 år och bor i Finland. Rätt att delta har ändå inte anställda i de företag som deltagit i arrangerandet av utlottningen och inte heller deras familjemedlemmar.

3. Pris

Bland dem som deltar i utlottningen lottar vi ut fondandelar i en fond som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Värdet är 500 euro. Prisets värde är 500 euro. Arrangören tar hand om lotteriskatten.

4. Utlottningen och överlåtelsen av vinsten

Utlottningen äger rum 1.2.2023 mellan dem som uppfyller kriterierna för att delta.
Arrangören kontaktar vinnaren. Priset kan tas emot endast i en Sparbank som hör till Sparbanksgruppen.

5. Villkor i anslutning till priset

Arrangören har rätt att inte beakta sådana deltaganden som inte följer reglerna.

Den som deltar ska meddela sina kontaktuppgifter till arrangören. Vinnaren svarar för eventuella kostnader för inlösningen eller användningen av vinsten.

Vinsten kan inte omvandlas till pengar eller bytas till någon annan vara eller tjänst. Fondandelen kan inlösas i enlighet med fondens stadgar.

6. Arrangörens ansvar

Arrangörens ansvar begränsas till värdet av det pris som nämns i dessa regler.

Arrangören ansvarar inte för någon skada som orsakas eller som påstås orsakas av deltagande i utlottningen, eller av inlösningen eller användningen av priset. Arrangören ansvarar inte för eventuella fel i utlottningen som skett av tekniska orsaker eller för konstaterat missbruk.

7. Lotteriskatt

Arrangören svarar för betalningen av den lagstadgade lotteriskatten för priset.

8. Behandling av personuppgifter och kommunikation

De som deltar i utlottningen lämnar vid deltagandet sina kontaktuppgifter som används endast till att kontakta vinnaren.

På deltagarna i utlottningen tillämpas Sparbanksförbundets dataskyddsbeskrivning i fråga om behandlingen och kommunikationen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen kan läsas på www.sparbanken.fi/dataskydd. Efter utlottningen förstörs registret.

9. Övriga villkor

Genom att delta i utlottningen förbinder deltagarna sig att följa dessa regler. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar. Genom att delta i utlottningen ger deltagaren arrangören rätten att använda vinnarens namn i sitt informerande om utlottningen eller i marknadsföringssyfte utan separat samtycke eller ersättning.