Identitetsbevis

Verifiering av identiteten när ärenden uträttas i Sparbankens kontor

Om ditt ärende handlar om att öppna en kundrelation, ett nätbanksavtal eller bankkoder godkänns följande handlingar för verifieringen av identiteten:

  • Giltigt identitetskort som utfärdats av finsk myndighet, identitetskort för utlänning, pass eller diplomatpass.
  • Tillfälligt identitetskort som utfärdats av finsk myndighet – med ett sådant kan bankkoder beviljas för identitetskortets giltighetstid.
  • Pass eller identitetskort som utfärdats av myndighet i EU- eller EES-medlemsstat, Schweiz eller San Marino.
  • Pass som utfärdats utanför EU/EES med den begränsningen att beviljade bankkoder inte kan användas för identifieras i tredje parters tjänster.

Handlingar som godkänns för andra bankärenden utöver nämnda är även

  • Körkort (Obs! utfärdat efter 1.10.1990).

Om du inte har någon godtagbar handling för verifiering av identiteten vid bankärenden behöver du ett intyg över identifiering av Polisen. Mer information på Polisens webbplats.

Tips för säker hantering av bankärenden

Det rör sig många bedragare på nätet, var på din vakt! Vi har sammanställt tips för säker ärendehantering på nätet. En minnesregel är dock viktigare än alla andra: lämna aldrig ut dina personliga bankkoder till någon annan. Banken frågar inte heller efter dem per telefon eller e-post. Läs mer om säker ärendehantering på nätet.