Europeiska investeringsfondens garanti gör det lättare för små och medelstora företag att få finansiering

Som sm- eller startupföretagare har du nytta av Europeiska investeringsfondens (EIF) garanti bl.a. i form av lägre låneräntor och lägre krav på säkerhet för att få lån.

Vad innebär garantiinstrumentet för sm-företag?

  • ett sm-företag kan av EIR få 50 % garanti på sin finansiering
  • garantins pris för sm-företagaren är lågt, bara 0,5 %
  • företagarens garanti är EU-kommissionens, Europeiska investeringsbankens (EIB) och Europeiska investeringsfondens gemensamma finansieringsinstrument 
  • det är planerat som ett snabbt och effektivt instrument att använda ökade privata och offentliga resurser till nytta för små företag.

Villkor för att få garanti för ditt företagslån

  • du kan söka garanti för finansiering av företagets investeringar, affärer och driftskapital 
  • företagets hemort är i Finland
  • företagslånets minimisumma är 25 000 euro
  • företaget får inte vara insolvent, i konkurs och det får inte ha förfallna krediter.

Är du intresserad av Europeiska investeringsfondens garanti? Boka en tid till ett möte eller lämna en kontaktbegäran