Med förnuft eller känsla – borde vi skriva ett äktenskapsförord?

En sak som många som tänkt gifta sig funderar på är om de behöver ett äktenskapsförord. En del tycker att äktenskapet är dömt i förväg om man ens talar om äktenskapsförord. Andra igen tycker att det är bra att komma överens om egendomen i förväg uttryckligen för att slippa problemen i framtiden. Vad innebär ett äktenskapsförord i praktiken och borde man skriva ett?

Pussaava pariskunta

Vad betyder giftorätt och vad berättigar den till?

När makarna ingår äktenskap får de giftorätt till varandras egendom. Giftorätten aktualiseras ändå först när äktenskapet upplöses genom skilsmässa eller dödsfall. Under äktenskapet äger makarna alltså själva all sin egendom och svarar för sina egna lån precis som före äktenskapet.

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa har makarna rätt att vid avvittringen få hälften av makarnas sammanräknade behållning om de inte har ett äktenskapsförord. Enligt huvudregeln blir den förmögnare tvungen att ge utjämning till den maka som har mindre egendom. Låt mig åskådliggöra det här med ett exempel:

Ulrika har egendom för sammanlagt 100 000 euro och lån på 50 000 euro, så behållningen av hennes egendom är 50 000 euro. På motsvarande sätt har Robert tillgångar på sammanlagt 30 000 euro. Behållningen av makarnas sammanlagda egendom är 80 000 euro och hälften av det utgör giftorätt dvs. 40 000 euro. Således ska både Ulrika och Robert har egendom för 40 000 euro efter en skilsmässa, så Ulrika är skyldig att i en skilsmässa överlåta egendom för 10 000 euro till Robert.

Om kärleken slocknar skyddar ett äktenskapsförord din egendom 

Med ett äktenskapsförord kan makarna ändå avvika från äktenskapslagen och bestämma att deras egendom inte utjämnas om äktenskapet upphör. Om makarna har ett äktenskapsförord som är helt uteslutande har ingendera makan giftorätt till den andras egendom. Vid en skilsmässa skulle då egendomen inte utjämnas utan åtskiljas, vilket betyder att makarna behåller sin egen egendom och ingen utjämning görs. Med ett äktenskapsförord kan giftorätten uteslutas också delvis dvs. bara gällande en viss egendom, såsom en sommarstuga som gått i arv eller företagsegendom.

Ett äktenskapsförord kan gälla enbart vid skilsmässa, varvid makarna har kvar giftorätten till varandras egendom när äktenskapet slutar med att den ena makan avlider. Ett äktenskapsförord kan skrivas antingen innan äktenskapet ingås eller senare när som helst under äktenskapet. Man bör dock minnas att ett äktenskapsförord alltid ska registreras i magistraten för att gälla. Utöver med äktenskapsförord kan giftorätt uteslutas också med testamente, gåvobrev eller ett förmånstagarförordnande gällande en personförsäkring.

Enligt statistikcentralen slutar varje år 13 000–14 000 äktenskap med skilsmässa i Finland. Om ett äktenskapsförord har skrivits i god tid slipper man kanske många bittra strider när skilsmässan är ett faktum. Å andra sidan om makarnas giftorätt är utesluten med ett äktenskapsförord vid skilsmässa och äktenskapet aldrig slutar med skilsmässa har inte heller äktenskapsförordet någon betydelse. Således anser jag att makarna inte kan förlora något om de skriver ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord ger trygghet i olika skeden i livet

Vi rekommenderar äktenskapsförord särskilt för företagare så att företagsegendomen kan skyddas effektivt. För att skydda framtida arv eller arv man redan fått är det också bra att ha ett äktenskapsförord så ser man till att den ärvda egendomen hålls i släkten. Dessutom ska nyfamiljer överväga att skriva ett äktenskapsförord så att egendomsfrågorna vid skilsmässa eller dödsfall går precis som makarna har önskat. Jag rekommenderar att man vänder sig till en jurist när man planerar och upprättar ett äktenskapsförord så att bägge makarna förstår äktenskapsförordets betydelse och att innehållet motsvarar bådas vilja.

 

Vill du bestämma över din förmögenhet med ett testamente, vill du ha hjälp med att sälja eller köpa en bostad eller kanske sköta en avliden närståendes affärer? Vänd dig till Sparbankens juridiska tjänster, när du behöver hjälp med förmögenhetsförvaltning eller familjerättsliga frågor. Läs mera.

 

...