Ville tog en lång familjeledighet – nu delar han med sig av några goda råd

Ville Mikkola, tf ekonomidirektör för Sparbanksgruppen, var familjeledig med sitt första barn i sju månader. Han märkte bland annat hur hans relation till barnet fördjupades.

När Ville Mikkola och hans fru fick sitt första barn i juli 2018, var de redan från början överens om att de skulle dela på familjeledigheten. Det är ganska ovanligt i Finland. Enligt en undersökning utförd av Institutet för hälsa och välfärd tar mammorna fortfarande ut största delen av familjeledigheterna. Var femte pappa tar inte ut någon familjeledighet alls. Pappornas familjeledigheter har dock ökat långsamt under de senaste åren. Mikkola var familjeledig i sammanlagt sju månader. Han återgick till arbetet i början av oktober 2019.

– Det var viktigt för mig att få vara hemma med vår förstfödda en längre tid, berättar Mikkola.

Undersökningen visar att man på de arbetsplatser där pappor har tagit ut familjeledighet förhåller sig ganska positivt till familjeledigheter. Mikkola, som kom till Sparbanksförbundet som riskhanteringschef 2013 och nu arbetar som tf ekonomidirektör för Sparbanksgruppen, håller med om detta.

– När man planerar en familjeledighet är det några saker man behöver tänka på. Först och främst måste man komma överens om saken med arbetsgivaren i god tid.  Hos oss förhöll sig alla väldigt uppmuntrande och positivt till min föräldraledighet. Även om pappor vanligen inte tar ut långa föräldraledigheter förhöll sig medarbetarna på Sparbankscentralen positivt och uppmuntrande till min plan, berättar Mikkola.

Hans exempel fick också några kollegor att fundera över saken och ångra att de inte hade tagit ut längre familjeledigheter med sina barn.

Ekonomin oroar många

Undersökningar har visat att många par är rädda att deras ekonomi ska kollapsa om pappan stannar hemma med barnen. Det är vanligt i synnerhet om inkomstskillnaderna mellan parterna är stora. Mikkola håller med om att man bör tänka igenom sin ekonomi innan man tar ut familjeledighet.

– Det finns många olika stöd för familjeledigheter, som man behöver sätta sig in i. Lyckligtvis kunde både FPA och vår fantastiska personalavdelning bidra med information. Under sju månaders tid fick jag faderskapspenning, föräldrapenning och hemvårdsstöd, och därtill tog jag ut semester, förklarar Mikkola.  

 Förutom att många praktiska saker förändras under en familjeledighet berättar Mikkola att han noterade sådant som han tidigare sett som självklarheter.

– En sak som är värd att nämna är att arbetet är en betydande del av vardagen och för med sig mycket social interaktion, som jag saknade speciellt i början. När sommaren kom och barnet utvecklades började det ändå kännas bättre. Det var lättare att komma ut och träffa vänner och sonen skrek inte hela tiden i vagnen, säger han.

Det som var mest betydelsefullt var ändå den fördjupade relationen mellan far och son.

– Relationen mellan mig och min son fördjupades märkbart under min föräldraledighet, sammanfattar Mikkola.

Kategorier

Intressant just nu