Vad då PSD2?

Konsumentens rättigheter förbättras och tjänsterna blir mera mångsidiga.

I och med det förnyade betaltjänstdirektivet PSD2 (Payment Services Directive 2) ändrades betaltjänst- och kreditinstitutslagen 13.1.2018. Lagändringarna förbättrar konsumentens ställning, och kräver inga åtgärder av dig som vår kund.

 I och med PSD2 förbättras dina rättigheter som konsument och ditt ansvar minskar. Dessutom syftar den nya lagstiftningen till att öka konkurrensen och att till exempel lansera nya lösningar för kontoanvändning och betalning.

 Vid sidan av bankerna kan tjänster i fortsättningen tillhandahållas till exempel av stora företag i andra branscher eller av små företag som specialiserat sig på betalningar. De mest betydande förändringarna ser du och våra andra kunder stegvis under de kommande åren.

I Sparbanksgruppen utvecklar vi vår affärsverksamhet och tjänster så att de så bra som möjligt ska motsvara alla våra kunders behov också i framtiden. 

De viktigaste förändringarna från och med januari 2018

  • Kortvillkoren enligt de nya lagarna trädde i kraft 13.1.2018.
  • Kortinnehavarens ansvar minskar: kortinnehavarens självrisk sjönk från 150 euro till 50 euro i situationer av kortmissbruk som beror på lindrig eller normal vårdslöshet av kortinnehavaren.
  • De tilläggskostnader som köpmännen eventuellt tar ut försvinner när man betalar med Visakreditkort inom EU-området.
  • I fortsättningen används endast delade kostnader som delningsgrund för serviceavgifter i betalningar som förmedlas inom EES-området. Det betyder att betalaren och betalningsmottagaren i alla dessa betalningar svarar för sin egen banks kostnader.

De uppdaterade villkoren finns här.


 
Kategorier

Intressant just nu