Har du också fallit offer för några av de vanligaste missuppfattningarna kring äktenskapsförord?

Juridikbankir Johanna Körkkö anser att varje par som tänker gifta sig åtminstone borde överväga ett äktenskapsförord. Men varför?

Sparbankens juridikbankir Johanna Körkkö anser att nästan alla par som tänker gifta sig borde göra upp ett äktenskapsförord. Körkkö talar om ämnet i Sparbankens podcast Rahasta kiinni.

– Alla som planerar bröllop borde åtminstone tänka på det här. Det borde finnas med på att göra-listan vid planeringen av bröllopet, säger Körkkö. 
Hon vill också rätta till de vanligaste missuppfattningarna gällande äktenskapsförord.

När man har gift sig är allting gemensamt 

En vanlig missuppfattning är enligt Körkkö att paret tror att all egendom är gemensam när man är gift.

– Det stämmer inte, eftersom vi i Finland har en princip om separat ägande. Om jag exempelvis äger en bostadsaktie före äktenskapet, så är den min även efter att jag gift mig, förklarar Körkkö.

Ett äktenskapsförord ses ofta som någonting negativt, men det kan även skydda partnern exempelvis vid ett dödsfall. Enligt Körkkö tror många också att ett äktenskapsförord måste göras upp enligt ”allt eller inget”-principen, men det stämmer inte heller.

– Det finns många olika slags äktenskapsförord. Det kan skydda en viss typ av egendom, såsom ett arv eller företagsegendom, berättar hon. 

Och om man har förvärvat egendomen tillsammans?

Enligt Körkkö är det helt klart vilket det vanligaste motargumentet mot ett äktenskapsförord är.

– Folk säger att vi har ju skaffat oss den här egendomen tillsammans, och med bostadslånet är ekonomin nästan på minus.

körkkös råd är då att tänka längre fram. Livet kan se väldigt annorlunda ut om 10 år.

– Vid en skilsmässa kan fördelningen av egendomen bli orättvis. Till exempel om den ena har fått ett arv, men måste dela med sig av arvet vid en skilsmässa och ta ett lån för att betala utjämningen.

– Eller i en situation där en företagare skuldsätter sig, och den andra parten vid en skilsmässa kan tvingas ge av sin egen egendom till den skuldsatta, säger Körkkö.

Vad ska man då göra om bara den ena vill ha ett äktenskapsförord? Lyssna på avsnittet här (på finska). Övriga avsnitt av podcasten Rahasta kiinni finns här.

Vill du ordna med dokument som gäller din egendom och skötseln av dina ärenden? Boka tid eller be oss ringa upp dig.

Kategorier
...