Flexkredit

Gick bilen sönder eller vill du ta hela familjen på solsemester? Med Sparbankens flexkredit får du en buffert till din ekonomi och du kan jämna ut stora utgifter över flera månader.

Säästöpankin brändikuva

Du får en bestående och flexibel reservfond till större utgifter

Flexkrediten kan du få antingen som tidsbunden eller fortlöpande.

Du kan amortera ditt lån flexibelt

Flexkredit är en brukskredit som är ständigt i ditt förfogande

Sparbankens flexkredit är en lätt och flexibel reservfond för överraskande utgifter och en lösning till enskilda finansieringsbehov. Fonden passar för exempelvis inköp eller utgifter till huset så som renovering eller hushållsmaskiner. Med flexkrediten kan du även semestra, köpa en bil eller betala bort flera små konsumtionskrediter.
Flexkredit kan beviljas som en konsumtionskredit som är i kraft tills vidare eller som en tidsbunden kredit för ett visst finansieringsbehov. Kreditens mängd kan vara mellan 5 000 – 20 000 euro. När du har använt flexkrediten till den utgivna summan får du den igen till ditt förfogande när du har betalt tillbaka krediten. På detta sätt behöver du inte alltid ansöka om nytt lån igen.

Fördelar med flexkredit

  • Kan förnyas kontinuerligt
  • Flexibel återbetalning
  • Du betalar endast ränta på den använda krediten
  • Billigare än ett snabblån
  • Du kan få flexkredit också utan säkerheter. Kontrollera saken med din lokala Sparbank. 

Användningen av flexkredit och återbetalning

Du kan göra uttag från flexkrediten via den egna nätbanken eller i kontoret. Låneläget ser du alltid i nätbanken.

Återbetalningen bestäms alltid enligt individuella återbetalningsplaner. Amorteringarna debiteras för det mesta som direktbetalning från kontot. Du kan välja ett av följande amorteringssätt:

  • Bestämd procentuell andel (2-10 procent av den använda krediten)
  • Rak amortering (krediten minskar alltid lika mycket men räntan på lånet ändrar)
  • Fast betalningsrat (kreditens och räntans sammanlagda summa är alltid den samma)

Till flexkrediten kan man komma överens om två årliga amorteringsfria månader, det får ändå inte vara två månader i följd. Den månatliga betalningsdagen kan du själv välja i samband med kreditavtalet. En överskottsamortering är möjlig i nätbanken eller på kontoret. Du kan få räkningen hem eller debiteras direkt från ditt konto. 

Flexkreditens pris

Till flexkreditens ränta används 3 månader euribor plus en kundspecifik marginal. Kredituttagen debiteras enligt bankens prislista eller enligt bankens årsavgift. Mer exakt information om din skräddarsydda flexkredit och dess kostnader får du av Sparbankens experter.

Ansökan om flexkredit

Kontrollera med din lokala Sparbank, om flexkrediten finns i bankens produkturval.

Om du redan är vår kund, fyll i ansökan om konsumtionskrediter i nätbanken (lån > ansök om konsumtionskredit). Ange i ansökans tilläggsuppgift, att du önskar lånet som en flexkredit.

Om du inte ännu är kund i Sparbanken, fyll i ansökan om konsumtionskrediter på vår hemsida. Ange i ansökans tilläggsuppgift, att du önskar lånet som en flexkredit. I regel kräver flexkrediten en säkerhet.